Tuesday, September 15, 2020

โค้งสุดท้าย

---------------------------------------------------------------

เส้นประธาน 10 ชัยยะ
เส้นประธาน 10 จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุด 20 ข้อ
เส้นประธาน 10 ชื่อเรียก 16 ข้อ
เส้นประธาน 10 ลม และอาการ 11 ข้อ
เส้นประธาน 10 วันกำเริบ เพราะ 12 ข้อ

- สหัสรังสี และ ทวารี ลงไปผ่านโคนนิ้วเท้า ก่อนไป ตา
- เฉพาะ 4 เส้นด้านล่างที่มีชื่อแปลกๆเพิ่ม
- เฉพาะ เส้นกาลทารี ที่ กำเริบ 2 วัน คือ อาทิตย์จันทร์
- ชื่อเรียง ซ้าย->ขวา หนัก->เบา ตรงกลาง->ริมๆ
- ถ้าจุดสิ้นสุดของเส้นอยู่ซ้าย-จุดเริ่มต้นของเส้นจะอยู่ซ้ายเหมือนกัน
- วันศุกร์ กำเริบถึง 4 เส้นคือ อิทา  สหัสรังสี ทวารี และ สิขินี
- วันอาทิตย์ กำเริบ 2 เส้นสุ คือ สุมนา กับ สุขุมัง
- อาการป่วยตามเส้น จมูกซ้าย-จมูกขวา จะเหมือนกัน / ตาซ้าย-ตาขวา จะเหมือนกัน / หูซ้าย-หูขวา จะเหมือนกัน
- เส้นสิบ ล้อมสูญสุเมรุ์ไว้ สถิตลึกสัก 2 นิ้ว

---------------------------------------------------------------------
ทดลอง
คัมภีร์ กุฐโรค แบบละเอียด พี่อี๊ด
คัมภีร์ ชวดาร แบบละเอียด 
คัมภีร์ อภัยสันตา แบบละเอียด
คัมภีร์ ทิพย์มาลา และ ไพจิตรมหาวงศ์ แบบละเอียด
คัมภีร์ อุทรโรค แบบละเอียด

---------------------------------------------------------------------

อภัยสันตา โรคที่เกี่ยวกับตาทุกชนิด โอ
- ขาวขาว 4 ต้อ 
ก้อนขาว ต้อหิน (ก้อนหิน) 
เยื่อขาว ต้อเนื้อ (เนื้อเยื่อ) 
ใยขาว ต้อกระจก (ใยกระจก) 
แผ่นขาว ต้อลิ้นสุนัข 
- ท่องเป็นกลอน 8 ต้อ
วงกลม ต้อหมอก / ระลอก ก้นหอย / เป็นแวว ต้อลาย / ลำไย แววนกยูง 
รอบรอบ สีผึ้ง / กระบอกตา วาโย/ ผิวมะกรูด ต้อมะเกลือ / ฟองปลาเพื่อ ริดสีดวง 
- น่าสนใจ
เกิดเพื่อดีเป็นตรีโทษ ต้อมะเกลือ
มองแสงไฟไม่ได้ ต้อฝี

คัมภีร์ อภัยสันตา แบบละเอียด
Quiz อภัยสันตา 

คัมภีร์ชวดาร  ลมที่บังเกิดโทษ
เมื่อลมอุทธังคมาวาตา ระคนกับ ลมอโธคมาวาตา ทำให้ โลหิตร้อน อาการ 32 พิกล เพราะ
- การกินอาหารให้โทษ 8 ประการ  คือ มาก น้อย ดิบ เน่า บูด หยาบ ผิดเวลา อยากเนื้อผู้อื่น
- กระทบเย็นร้อน

น่าสนใจ
- ลมอัมพฤกษ์และลมอัมพาต คือ ลมเกิดขึ้นในทิศเบื้องต่ำ (เกิดขึ้น ไม่ได้พัดลงเบื้องต่ำนะ)
-ลมมีพิษเป็นปัจฉิมโรค ให้ตรวจดู ทวารหนัก-เบา ถ้ายังอุ่นรักษาต่อ หรือ เอานิ้วกดแล้วยกดู ถ้าเขียวซีด อาการตัด

ยารักษาลมที่สำคัญ
-  จิตรารมณ์ กล่อมอารมณ์  [ รม รม ]
-  สมมิทธิ์น้อย มหาสมมิทธิ์ใหญ่  [ สมมิทธิ์ ]
-  ประชุมวาโย วาตาพินาศ  [ วาตาวาโย ]
-  เขียวประทานพิษ หอมสรรพคุณ [ เขียวหอม ]
-  ยานัตถุ์ธนูกากะ ประสะการบูร  [ กาก การ ]

คัมภีร์กุฏฐโรค โรคเรื้อนต่างๆ 
โรคเรื้อนบังเกิดด้วย กิมิชาติเบียดเบียน มี 7 สาเหตุ คือ ปถวี อาโป วาโย เตโช สัมพันธ์ตระกูล สามัคคีรส อุปปาติกะ
โรคเรื้อนเกิดอยู่ 2 แห่งคือ กระดูก เรียก กุฏฐัง เป็นอติสัยโรค อาการตัด  - ชิ้นเนื้อ เรียก โรคเรื้อน

น่าสนใจ
- เรื้อนน้ำเต้ำ เกิดจาก อาโป
- เรื้อนมะกรูด เกิดจาก วาโย แต่
- มีอาการผิวหน้าดุจผิวมะกรูด จะ เกิดจาก อาโป
ขอบนูน เรื้อนมูลนก 
- กลากพรรนัย เรื้อนมูลนก
- มะเร็งไร เรื้อนวิมาลา
- เกาจนน้ำเหลืองซึมจึงหายคัน  เรื้อนดอกหมาก
- เป็นรูปรุ เรื้อนบอน

คัมภีร์ กุฐโรค แบบละเอียด 
Quiz กุฐโรค 

Saturday, September 12, 2020

แบบทดสอบ ความเชื่อมโยงของเนื้อหา

4 ประวัติ สถานที่
4 ประวัติ สมัย
ประวัติ พศ


5 ธาตุ 4 ภาษาบาลี    
2 เวชศึกษา ธาตุพิการ 45         
5 ธาตุพิการ พิกัดที่น่าสนใจ   
ประเทศสมุฏฐาน        


5  ฤดู 3 และ ฤดู 6          
ฤดู 3 พิศดาร และ ฤดู 6 พิศดาร        
จักรราศี                  
กาลสมุฏฐาน   


ลม 6 จำพวก สันตัปปัคคีพิการ ในเดือน 5-6-7                   
โรคนิทาน ธาตุดิน ธาตน้ำ พิการตามฤดู + พิการ/แตก (ย่อ)    
เตโชธาตุและวาโยธาตุแตก 2 คัมภีร์เหมือนกัน 


ธาตุ 4 พิการ + พิการตามฤดู ธาตุวิวรณ์                  
ไข้เอกโทษ ทุวันโทษ ธาตุวิวรณ์        
ธาตุ4 วิปลาส + ธาตุ 4 เป็นตรีโทษ         


กำลังวัน เวลาไข้          
ไข้เอกโทษ ทวันโทษ ตรีโทษ 4 โทษ ฉันทศาสตร์     
2 ไข้อื่น ฉันทศาสตร์               
2 เอกโทษ ทุวันโทษ 6 ตัว      

ตักศิลา 77           

        
ลำบองราหู   
สันนิบาต สิทธิสารสงเคราะห์                   

มุขโรค

มหาโชตรัตน์ 


ธาตุบรรจบ โทษ 15 ประการ
ธาตุบรรจบ อุจจาระธาตุ อุจจาระคันธารธาตุ

อุทรโรค

อติสาร  

มุจฉาปักขันทิกา 

กระษัย 

กุฐโรค 

ทิพย์มาลา + ไพจิตรมหาวงศ์ 

ชวดาร 

มัญชุสาระวิเชียร

อภัยสันตา

ยาเฉพาะโรค (หมวดหมู่)
ยาเฉพาะโรค (กระสายยา)
ยาเฉพาะโรค (สรรพคุณ)

เส้นประธาน 10

ชีพจร ตามอายุ

สี กับการรักษา ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

Tuesday, May 8, 2012

Thammada.com Main Menu

ท่องเที่ยว และสถานที่ Travel and Places : http://p.thammada.com
การลงทุน Investment : http://i.thammada.com
ทำอาหารและขนม Cooking : http://c.thammada.com
กิน ราคาอาหาร ร้านอาหาร Dining and Restaurant : http://d.thammada.com
บันทึกช่วยจำ Memory : http://mm.thammada.com
สื่อที่น่าสนใจ : http://share.thammada.com
ภาพถ่ายที่ชื่นชอบ Favorite Picture : http://f.thammada.com