Tuesday, September 15, 2020

โค้งสุดท้าย

---------------------------------------------------------------

เส้นประธาน 10 ชัยยะ
เส้นประธาน 10 จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุด 20 ข้อ
เส้นประธาน 10 ชื่อเรียก 16 ข้อ
เส้นประธาน 10 ลม และอาการ 11 ข้อ
เส้นประธาน 10 วันกำเริบ เพราะ 12 ข้อ

- สหัสรังสี และ ทวารี ลงไปผ่านโคนนิ้วเท้า ก่อนไป ตา
- เฉพาะ 4 เส้นด้านล่างที่มีชื่อแปลกๆเพิ่ม
- เฉพาะ เส้นกาลทารี ที่ กำเริบ 2 วัน คือ อาทิตย์จันทร์
- ชื่อเรียง ซ้าย->ขวา หนัก->เบา ตรงกลาง->ริมๆ
- ถ้าจุดสิ้นสุดของเส้นอยู่ซ้าย-จุดเริ่มต้นของเส้นจะอยู่ซ้ายเหมือนกัน
- วันศุกร์ กำเริบถึง 4 เส้นคือ อิทา  สหัสรังสี ทวารี และ สิขินี
- วันอาทิตย์ กำเริบ 2 เส้นสุ คือ สุมนา กับ สุขุมัง
- อาการป่วยตามเส้น จมูกซ้าย-จมูกขวา จะเหมือนกัน / ตาซ้าย-ตาขวา จะเหมือนกัน / หูซ้าย-หูขวา จะเหมือนกัน
- เส้นสิบ ล้อมสูญสุเมรุ์ไว้ สถิตลึกสัก 2 นิ้ว

---------------------------------------------------------------------
ทดลอง
คัมภีร์ กุฐโรค แบบละเอียด พี่อี๊ด
คัมภีร์ ชวดาร แบบละเอียด 
คัมภีร์ อภัยสันตา แบบละเอียด
คัมภีร์ ทิพย์มาลา และ ไพจิตรมหาวงศ์ แบบละเอียด
คัมภีร์ อุทรโรค แบบละเอียด

---------------------------------------------------------------------

อภัยสันตา โรคที่เกี่ยวกับตาทุกชนิด โอ
- ขาวขาว 4 ต้อ 
ก้อนขาว ต้อหิน (ก้อนหิน) 
เยื่อขาว ต้อเนื้อ (เนื้อเยื่อ) 
ใยขาว ต้อกระจก (ใยกระจก) 
แผ่นขาว ต้อลิ้นสุนัข 
- ท่องเป็นกลอน 8 ต้อ
วงกลม ต้อหมอก / ระลอก ก้นหอย / เป็นแวว ต้อลาย / ลำไย แววนกยูง 
รอบรอบ สีผึ้ง / กระบอกตา วาโย/ ผิวมะกรูด ต้อมะเกลือ / ฟองปลาเพื่อ ริดสีดวง 
- น่าสนใจ
เกิดเพื่อดีเป็นตรีโทษ ต้อมะเกลือ
มองแสงไฟไม่ได้ ต้อฝี

คัมภีร์ อภัยสันตา แบบละเอียด
Quiz อภัยสันตา 

คัมภีร์ชวดาร  ลมที่บังเกิดโทษ
เมื่อลมอุทธังคมาวาตา ระคนกับ ลมอโธคมาวาตา ทำให้ โลหิตร้อน อาการ 32 พิกล เพราะ
- การกินอาหารให้โทษ 8 ประการ  คือ มาก น้อย ดิบ เน่า บูด หยาบ ผิดเวลา อยากเนื้อผู้อื่น
- กระทบเย็นร้อน

น่าสนใจ
- ลมอัมพฤกษ์และลมอัมพาต คือ ลมเกิดขึ้นในทิศเบื้องต่ำ (เกิดขึ้น ไม่ได้พัดลงเบื้องต่ำนะ)
-ลมมีพิษเป็นปัจฉิมโรค ให้ตรวจดู ทวารหนัก-เบา ถ้ายังอุ่นรักษาต่อ หรือ เอานิ้วกดแล้วยกดู ถ้าเขียวซีด อาการตัด

ยารักษาลมที่สำคัญ
-  จิตรารมณ์ กล่อมอารมณ์  [ รม รม ]
-  สมมิทธิ์น้อย มหาสมมิทธิ์ใหญ่  [ สมมิทธิ์ ]
-  ประชุมวาโย วาตาพินาศ  [ วาตาวาโย ]
-  เขียวประทานพิษ หอมสรรพคุณ [ เขียวหอม ]
-  ยานัตถุ์ธนูกากะ ประสะการบูร  [ กาก การ ]

คัมภีร์กุฏฐโรค โรคเรื้อนต่างๆ 
โรคเรื้อนบังเกิดด้วย กิมิชาติเบียดเบียน มี 7 สาเหตุ คือ ปถวี อาโป วาโย เตโช สัมพันธ์ตระกูล สามัคคีรส อุปปาติกะ
โรคเรื้อนเกิดอยู่ 2 แห่งคือ กระดูก เรียก กุฏฐัง เป็นอติสัยโรค อาการตัด  - ชิ้นเนื้อ เรียก โรคเรื้อน

น่าสนใจ
- เรื้อนน้ำเต้ำ เกิดจาก อาโป
- เรื้อนมะกรูด เกิดจาก วาโย แต่
- มีอาการผิวหน้าดุจผิวมะกรูด จะ เกิดจาก อาโป
ขอบนูน เรื้อนมูลนก 
- กลากพรรนัย เรื้อนมูลนก
- มะเร็งไร เรื้อนวิมาลา
- เกาจนน้ำเหลืองซึมจึงหายคัน  เรื้อนดอกหมาก
- เป็นรูปรุ เรื้อนบอน

คัมภีร์ กุฐโรค แบบละเอียด 
Quiz กุฐโรค 

1 comment: