Saturday, August 29, 2020

เวชกรรม 2 (update 11 Sep 2020)

เส้นประธาน 10

 ฤดู 3 และ ฤดู 6

จักรราศี

กาลสมุฏฐาน

ลม 6 จำพวก สันตัปปัคคีพิการ ในเดือน 5-6-7

เตโชธาตุและวาโยธาตุแตก

ธาตุบรรจบ โทษ 15 ประการ

ธาตุบรรจบ อุจจาระธาตุ อุจจาระคันธารธาตุ

ชีพจร ตามอายุ

สี กับการรักษา ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

ไข้เอกโทษ ทวันโทษ ตรีโทษ

ธาตุ4 วิปลาส + ธาตุ 4 เป็นตรีโทษ

ประวัติ พศ

เวชกรรม ธาตุพิการ ที่น่าสนใจ

ฤดู 3 พิศดาร และ ฤดู 6 พิศดาร

ประเทศสมุฏฐาน

ยาเฉพาะโรค (หมวดหมู่)
ยาเฉพาะโรค (กระสายยา)
ยาเฉพาะโรค (สรรพคุณ)

No comments:

Post a Comment